Gửi tin nhắn
Trung Quốc Chuỗi băng tải thang máy xô nhà sản xuất

Thêm lợi nhuận ròng bằng cách tiết kiệm chi phí!

CDInudstry đã phát triển dịch vụ với hơn 100 khách hàng trên toàn thế giới, tiết kiệm chi phí tối đa lên đến 20% mỗi năm.

Tin tức

August 29, 2022

Sản xuất nắp cuối cho nhà máy châu Âu được hoàn thành thành công cho nhà máy xi măng Nga

Sản xuất nắp cuối cho nhà máy châu Âu được hoàn thành thành công cho nhà máy xi măng Nga

 

CDI kiểm tra tại chỗ

Nắp cuối nhà máy
Gồm 4 phần
Vật liệu tường cuối: ZG20Mn

 

tin tức mới nhất của công ty về Sản xuất nắp cuối cho nhà máy châu Âu được hoàn thành thành công cho nhà máy xi măng Nga  0

tin tức mới nhất của công ty về Sản xuất nắp cuối cho nhà máy châu Âu được hoàn thành thành công cho nhà máy xi măng Nga  1

Chi tiết liên lạc