Gửi tin nhắn
Trung Quốc Chuỗi băng tải thang máy xô nhà sản xuất

Thêm lợi nhuận ròng bằng cách tiết kiệm chi phí!

CDInudstry đã phát triển dịch vụ với hơn 100 khách hàng trên toàn thế giới, tiết kiệm chi phí tối đa lên đến 20% mỗi năm.

Kiểm soát chất lượng

CDINDUSTRY(INTERNATIONAL).INC Kiểm soát chất lượng

UCER đã đạt được: ISO 9001: 2000 từ năm 2002, Giấy chứng nhận đăng ký tiêu chuẩn điều hành từ năm 2003, Giấy chứng nhận xếp hạng tín dụng, Đảm bảo trách nhiệm sản xuất, v.v.


CDINDUSTRY(INTERNATIONAL).INC kiểm soát chất lượng 0

CDINDUSTRY(INTERNATIONAL).INC kiểm soát chất lượng 1

Được Chuỗi băng tải thang máy xô & Chuỗi băng tải hạng nặng Hiện nay!

Nhấn vào đây để yêu cầu báo giá

Chi tiết liên lạc